W dniu 18.01.2020r. studenci kierunku Rolnictwo II stopnia, sem. II w ramach przedmiotu Nowoczesne techniki i technologie w rolnictwie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Podczas zajęć zapoznano się z profilem działalności firmy Agrotechnik Tafiły. W ramach zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z parkiem maszynowym, serwisem, prezentacją na temat nowoczesnych technologii, rozwiązań proponowanych w 2020 roku, systemami nawigacji GNSS, systemem autonomicznego prowadzenia maszyn, optycznego naprowadzania, jazdy równoległej, inteligentnymi systemami sterowania VRT (technologia zmiennego dawkowania).

Celem wykorzystania nowoczesnych technologii w rolnictwie jest:

  •  efektywniejsze wykorzystanie środków produkcji,
  •  dostosowanie stosowanych zabiegów do zróżnicowanego przestrzennie zapotrzebowania,
  •  obniżenie jednostkowych kosztów produkcji,
  •  zwiększenie wydajności pracy maszyn i urządzeń,
  •  efektywniejsze zarządzanie gospodarstwem,
  •  poprawa warunków pracy,
  •  wzrost jakości produkowanych surowców,
  •  ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zanieczyszczenia.

Serdecznie dziękujmy właścicielom firmy Państwu Dzięgielewskim za możliwość realizacji zajęć oraz kierownikowi Michałowi Tuzinowskiemu za ich poprowadzenie, prezentację, demonstrację największego ciągnika kołowego na świecie (moc 521 KM), systemów nawigacji, systemu autonomicznego prowadzenia maszyn oraz technologii rolnictwa inteligentnego (smart farming).