Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży awansowała o 10 miejsc i zajęła 28 miejsce w RANKINGU PERSPEKTYW 2021 „Najlepsze uczelnie niepubliczne 2021”

Na 225 Uczelni Niepublicznych działających w Polsce WSA zajęła 28 miejsce awansując w porównaniu do 2020 roku o 10 miejsc.
W gronie 50 najlepszych uczelni niepublicznych WSA jest jedyną uczelnią niepubliczną z województwa podlaskiego oraz regionu północno-wschodniego (rejon:
olsztyński, ostrołęcki, siedlecki i ciechanowski). W poszczególnych kategoriach oceny uczelni niepublicznych WSA na 50 najlepszych uczelni zajmuje:

  • 2 miejsce – wymiana studencka wyjazdy
  • 6 miejsce – wymiana studencka przyjazdy
  • 6 miejsce – dostępność dla studentów kadry wysoko wykwalifikowanej
  • 18 miejsce – w kategorii absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów
  • 20 miejsce – w kategorii nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach.

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych