Pracownicy Instytutu Technologiczno Przyrodniczego w Falentach oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży za wspólna monografię, uznaną za wybitną, pod tytułem: „ANALIZA POTRZEB TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W PRODUKCJI BIOGAZU”, zostali wyróżnieni przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Serdecznie gratulujemy.

Monografia dostępna jest na stronie wydawnictwa: https://wsa.edu.pl/project/wydawnictwo/