E-learning – nauczanie zdalne w aplikacji MS TEAMS

Szanowni Państwo 

Do Państwa dyspozycji oddajemy narzędzie do zdalnego nauczania, aplikację MS TEAMS. Jest to narzędzie e-learningu wspomagające proces dydaktyczny.

Zachęcamy do zapoznania się z nią. Logowanie odbywa się poprzez pocztę mailową (Poczta Office 365https://wsa.edu.pl/project/poczta/).

Jeżeli wykładowca nie posiada jeszcze konta pocztowego lub występuje problem z logowaniem u wykładowcy lub studenta, np. starsza wersja konta, to prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Polkowskim (lukasz.polkowski@wsa.edu.pl).

Studentów dodajemy na podstawie listy (numer albumu), wykazu grup dostępnych w Wirtualnej Uczelni. Przykład poczty mailowej konta studenckiego: numer albumu @poczta.wsa.edu.pl

Materiały do samodzielnej nauki znajdują się na platformie enauka: (https://enauka.wsa.edu.pl).

Zachęcamy do testowania, używania aplikacji.