Informujemy, że od 16.03.2020 będzie można przedłużać legitymację ELS na kolejny semestr w Dziekanacie Uczelni.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania mLegitymacji na wniosek zainteresowanego. Każdy Student musi mieć uruchomiony profil zaufany ePUAP oraz posiadać legitymację ELS.

Serdecznie Zapraszamy