W dniu 09.06.2018 studenci I semestru II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, odbyli zajęcia terenowe w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie z przedmiotu Metody Badań Rolniczych. Studenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością Stacji Doświadczalnej, a przede wszystkim z metodologią zakładania doświadczeń. W polu doświadczalnym zostały szczegółowo omówione sposoby i metody zakładania poszczególnych gatunków roślin rolniczych. Po odbyciu zajęć studenci zostali zobligowani do napisania sprawozdania z odbytych zajęć terenowych.