Legia Akademicka

Ulotka Broszura


Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży  
Pan Bartosz Murat pokój nr 402, tel.86-216-94-97, ul Sutdencka 19
e-mail: bartosz.murat@wsa.edu.pl)

 Zleceniodawcą edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej-część teoretyczna w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży i zarazem przekazującym środki finansowe na realizację programu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności