Blisko trzydzieścioro studentek i studentów biorących udział najpierw w części teoretycznej szkolenia w ramach programu „Legia Akademicka” realizowanego po raz pierwszy w historii przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, ukończyło część praktyczną w różnych jednostkach wojskowych na terenie Polski m.in. w 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu i w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku. Zwieńczeniem tego było złożenie przez nich uroczystej przysięgi w dniu 29 sierpnia 2020 r.

            Zdecydowana większość studentów nie opuszcza jednak wojska, przystępując już 31 sierpnia do drugiego modułu szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

            Jak podkreślają studenci pomimo konieczności sprostania wielu wymaganiom związanymi z pełnienim służby wojskowej, są oni usatysfakcjonowani możliwością udziału w szkoleniu, rozwojem swoich umiejętności a także w dalszej perspektywie zdobycia zawodu żołnierza.