Rolnictwo / Kształtowanie i ochrona krajobrazu terenów wiejskich

(II stopnia) specjalność zajmuje się celami, metodami i sposobami, służącymi kompleksowemu i zrównoważonemu rozwojowi i ochronie obszarów wsi i rolnictwa, przewidywaniem skutków działalności w środowisku oraz poprawę jego stanu. W ujęciu węższym dyscyplina ta zajmuje się problemami środków technicznych, biologicznych i strukturalnych służących działalności człowieka oraz ograniczenia jego negatywnych skutków w środowisku przyrodniczym przestrzeni wiejskiej. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie kształtowania krajobrazu i jego ochrony, z uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Studenci wybierający tę specjalność zdobędą wiedzę inżynieryjną dotyczącą kształtowania środowiska rolniczego oraz ochrony użytkowanych terenów rolniczych.