Krótkie studia specjalistyczne
– przygotuj się praktycznie do pracy –

Punkt rekrutacyjny: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, tel.: 29 764 68 82

Kształcenie specjalistyczne to nowoczesny Model etapu edukacji składający się z krótkiego cyklu studiów pierwszego stopnia, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

Jeśli chcesz

  • szybko zdobyć zawód (tylko 3 semestry) bo jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego
  • się przekwalifikować – bo jesteś absolwentem średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
  • podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje i przygotować się do studiów.   

Kształcenie specjalistyczne jest dla ciebie!

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury. Jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) oznacza to:

  • wyższe kwalifikacje zawodowe
  • tylko 3 semestry w uczelni wyższej
  • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej
  • minimum teorii maksimum zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w zawodzie – tylko profil praktyczny
  • liczba ECTS: 90
  • tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
  • odpłatność: 360 zł miesięcznie

Jak to działa

Rekrutacja do 15 października 2020r.

Mechatronik pojazdów samochodowych

Grafik komputerowy

Logistyk

Specjalista ds. kadr i płac

Elektronik

Monter instalacji budowlanych

Programista

Elektryk fotowoltaik

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego – w chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia słuchacz otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty.
kontynuacja kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów o profilu praktycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.

Rekrutacja

Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
Punkt rekrutacyjny: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego
w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka, tel.: 29 764 68 82
Już od października 2019 zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
Tel. 86 216 94 97