W dniu 23.05.2018r. studenci II semestru studiów licencjackich i II semestru studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka prowadzonego przez dr Mirosława Rosaka. Zajęcia odbyły się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie.
Zajęcia rozpoczęły się w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, gdzie studenci zapoznali się z pracą Zespołu Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, który zajmuje się gromadzeniem kart daktyloskopijnych z odbitkami linii papilarnych palców rąk i dłoni osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. W dalszej części zajęć studenci przeszli do działu Identyfikacji Daktyloskopijnej, gdzie na podstawie odwzorowań linii papilarnych wykonuje się badania mające na celu stwierdzenie czy odwzorowania linii papilarnych ujawnione na miejscu zdarzenia czynu przestępczego są zgodne z odwzorowaniem linii papilarnych osób, od których pobrano materiał porównawczy. Pobyt w Zakładzie Daktyloskopii zakończył się w dziale Badań Traseologicznych, który zajmuje się badaniami porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji.
Następnie studenci udali się do Zakładu Biologii CLKP gdzie wysłuchali prezentacji „Wizytówka CLPK oraz wybrane aspekty działalności CLKP”, a także zapoznali się z możliwościami badawczymi i pracowniami Zakładu Biologii.
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Zakładu Daktyloskopii i Zakładu Biologii za gorące przyjęcie i możliwość odbycia zajęć.