„Najlepsze Prace Dyplomowe
Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży organizuje kolejną edycję Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO” wykonane w roku akademickim 2016/2017.

Prace dyplomowe analityczne, badawcze i projektowe będą oceniane w następujących specjalnościach: budownictwo drogowe, budownictwo ogólne, budownictwo pasywne, konstrukcje budowlane.
Wniosek zgłaszający pracę dyplomową do Konkursu powinien zawierać:

 • temat pracy,
 • specjalność,
 • kategorię (np. praca badawcza, praca projektowa),
 • krótką charakterystykę pracy (min. 100 słów, max 1 strona),
 • ocenę pracy (średnia z ocen promotora i recenzenta),
 • datę obrony,
 • imię i nazwisko autora pracy; w przypadku prac zespołowych – należy określić zakres pracy wykonany przez poszczególnych autorów,
 • uzyskany tytuł,
 • dokładny adres zamieszkania (adres domowy, telefon, e-mail),
 • podpis promotora i dyplomanta,
 • zdjęcie dyplomanta w wersji elektronicznej,
 • imię i nazwisko promotora pracy.

Szczegółowa informacja