Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie Absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Do Konkursu można zgłaszać prace, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce — 5 000 zł
  • II miejsce — 3 000 zł
  • III miej sce — 2 000 zł

Zachęcam do nadsyłania prac na Konkurs w terminie do 31.03.2017 roku.

W załączeniu do pisma przekazuję plakat promujący Konkurs. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje szczegółowe na temat Konkursu dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/494/oferta-edukacyjna/konkurs-na-prace-magisterska