Podczas wakacji Samorząd Studencki zorganizował konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wykonanie wakacyjnych zdjęć przedstawiających odnawialne źródła energii oraz przedstawienie- opis wykorzystywania tych źródeł oraz zasady działania ich funkcjonowania. Mamy nadzieję, że dzięki konkursowi, w jakimś stopniu przyczyniliśmy się do zwiększenia świadomości ekologicznej- świadomości jak ważne jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii- naszych studentów!