We Lwowie 28 lipca br. odbył się pierwszy Ogólnokrajowy Kongres Policji Municypalnych (Straży Miejskich). Naszą Uczelnię reprezentował w charakterze eksperta adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Robert Częścik. Spotkaniu towarzyszyły gorące dyskusje przenoszące się z sali konferencyjnej do kuluarów. W ramach trzech paneli uczestnicy spotkania – samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych – zmierzyli się między innymi z następującymi zagadnieniami:

 • Wzmocnienie roli władz lokalnych na Ukrainie;
 • Rola rządu, ekspertów i społeczeństwa w procesie opracowania wspólnej wizji
  funkcjonowania i koordynacji działania policji municypalnej (straży miejskiej) na
  Ukrainie;
 • Procedury legislacyjne dotyczące funkcjonowania specjalistycznych uzbrojonych
  formacji ochronnych w kontekście decentralizacji Ukrainy;
 • Podział kompetencji między policją, a strażami miejskimi;
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy straży miejskich.

Дискусійна панель на тему освіти для працівників муніципальних варт, діючих та потенційних.

Opublikowany przez City Institute/Інститут міста na 28 lipca 2017