W dniach 18÷20.10.2017 r. na Uniwersytecie Technicznym w Brześciu na Białorusi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM”. Była to kontynuacja zapoczątkowanej w 2016 roku przez Politechnikę Białostocką konferencji. Wyższą Szkołę Agrobiznesu reprezentował mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, który wygłosił wystąpienie pod tytułem „THE IMPACT OF THE METHOD OF ANCHORING THE FAÇADE TEXTURE LAYER ON THE DURABILITY OF ITS FIXING”. Na Konferencję zostało zgłoszonych 47 artykułów, które zostały wydane w formie monografii pokonferencyjnej. Kolejna konferencja (po edycji polskiej 2018) może odbyć się w 2019 roku, byłaby ona jednocześnie uświetnieniem obchodów 1000-lecia miasta Brześć.