Pomimo przerwy semestralnej w dniu 26 lutego 2019 r. studenci IV semestru Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego wzięli udział w V edycji konferencji „Farmera”, która była zorganizowana w Porosły-Kolonia k. Białegostoku w Dworze Czarneckiego. Ze względu na specyfikę gospodarstw rolnych na Podlasiu jednym z dwóch tematów była „Nowoczesna produkcja mleka” Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień zaproszonych naukowców z Wydziału Nauki o zwierzętach SGGW Warszawa, z Katedry Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP Poznań oraz z Centrum Genetycznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W czasie przerw można było rozmawiać z prelegentami jak również wymieniać się wynikami doświadczeń z własnych gospodarstw z uczestnikami konferencji. Liczną grupę uczestników konferencji stanowili absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.