Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa serdecznie zaprasza na Jubileuszową
XXV Międzynarodową Konferencję Naukową nt. “Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu” organizowaną w dniach 11-12 września 2019 r. w hotelu 4 Żywioły Falenty (http://4zywiolyfalenty.pl/).

Ważne terminy:
1) Do 22.07.2019 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, wraz z dokonaną opłatą.
2) Do 05.08.2018 r. – nadesłanie artykułów.

Zgłoszone artykuły będą wydawane w formie recenzowanych rozdziałów w monografiach.

Opłata konferencyjna wynosi 750 zł. Uwzględnia ona koszty wyżywienia, uroczystej kolacji, materiałów monograficznych oraz noclegu 11/12 września w hotelu 4 Żywioły.

Opłata za publikację referatu (w języku angielskim lub polskim) w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł.

Informacje na temat Konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu:
http://www.itp.edu.pl

Kontakt:
mgr inż. Kinga Borek: k.borek@itp.edu.pl
tel. (+48) 694 620 713

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk: w.romaniuk@itp.edu.pl
tel. (+48) 694 682 338

dr inż. Kamila Mazur: k.mazur@itp.edu.pl
tel. (+48) 694 478 859

dr inż. Witold Wardal: w.wardal@itp.edu.pl
tel. (+48) 694 478 859

Formularz Zgłoszenia

XXV

Artykuł – przykład

Article – excample