Nowoczesne technologie IT stale są rozwijane i stosowane różnorodnych dziedzinach aktywności współczesnego człowieka oraz gałęziach gospodarki, które trudno by z IT kojarzyć. Niewątpliwym przykładem, często pionierskich zastosowań technologii IT, jest rolnictwo. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie
zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy optymalizacji nakładów pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędne jest połączenie wiedzy rolniczej ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych wspartych rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w nowoczesnych technologiach sadowniczych, uprawy roślin czy hodowli. Organizowana konferencja umożliwi prezentację oraz połączenie wiedzy naukowej i praktycznej przez specjalistów z zakresu
informatyki prowadzących badania i działalność dydaktyczną oraz specjalistów z zakresu informatyki stosowanej dostarczających rozwiązania wspierane przez informatykę dla szeroko rozumianej branży rolniczej dla najbardziej zainteresowanych czyli rolników z makroregionu północno-wschodniego.
Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.

Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania wykładów, referatów połączonych z dyskusją oraz warsztatów.

W czasie konferencji chcemy poruszyć zagadnienia związane z:

  • najnowszymi technologiami stosowanymi w rolnictwie precyzyjnym,
  • prezentacją e-usług dostępnych w Internecie dla rolników oraz Internetem rzeczy,
  • podnoszeniem poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie.

Organizatorem Konferencji  jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Konferencja odbędzie się 18 stycznia 2019 roku w Łomży.
Miejsce konferencji to Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19.
Tradycyjnie zaczynamy o godzinie 10:00.

Program Konferencji