28 października br. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez COBORU SDOO w Krzyżewie. Konferencja była podsumowaniem projektu pt. Ekologiczny system gospodarowania jako jeden z czynników poprawiający żyzność i aktywność biologiczną gleby. Projekt realizowany był w partnerstwie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Grupą Agrocentrum. Podczas spotkania prelegenci starali się przedstawić jak zachowanie wszystkich elementów gospodarowania ekologicznego, w tym właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie; nawożenie organiczne nawozami wytworzonymi w gospodarstwie, pozwalające utrzymać żyzność gleby; dobór gatunków i odmian roślin w oparciu o populacje i odmiany miejscowe z uwzględnieniem ich odporności na choroby; nawożenie mineralne ograniczone do mączek skalnych; używanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych; wykorzystanie agrotechnicznych metod walki z chorobami i szkodnikami przyczyni się do uzyskania produktu wysokiej jakości, co daje realną szansę zwiększenia dochodu gospodarstwa oraz szansę na eksport produktów ekologicznych. Stwarza również szanse stworzenia przetwórstwa produktów ekologicznych poprzez rozwój sieci przetwórni. Konferencja ta skierowana była głównie do młodzieży szkół średnich oraz rolników, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego. W spotkaniu udział wzięli również studenci VII semestru na kierunku rolnictwo o specjalności doradztwo rolne w ramach zajęć z rolnictwa ekologicznego.