Towaroznawstwo I stopnia (inżynierskie)

3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) Towaroznawstwo
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Kierunek interdyscyplinarny

Specjalności

 • Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
 • Ekonomika i organizacja logistyki w towaroznawstwie
 • Towaroznawstwo produktów mleczarskich i przetwórstwo mleka

3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) Towaroznawstwo
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Kierunek interdyscyplinarny

Charakterystyka
Studia na kierunku Towaroznawstwo przygotowują specjalistów z zakresu: towaroznawstwa i zarządzana jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Specjalistów posiadających umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolnopomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
Profil specjalności towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości produktów rolno-spożywczych i uwzględnia następujące przedmioty: higiena żywności, kształtowanie jakości produktów rolnych, podstawy biotechnologii, analiza sensoryczna. Absolwenci tej specjalności stają się specjalistami, znajdującymi zatrudnienie:

 • jako towaroznawcy lub menedżerowie w przedsiębiorstwach branży spożywczej
 • w oddziałach kontroli towarowo-celnej
 • w placówkach zajmujących się projektowaniem
 • ochroną i kontrolą jakości
 • opracowywaniem standardów i atestacją wyrobów

 

Ekonomika i organizacja logistyki w towaroznawstwie

Profil ten ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów w zakresie ekonomicznym, czyli pod względem badania zachowania podmiotów w sferze produkcji, podziału i wymiany oraz konsumpcji dóbr. Specjalność ta przygotowuje również specjalistów- towaroznawców w dziedzinie organizacji logistyki. Logistyka jest jednym z najważniejszych ogniw, które pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania w tym surowców, półproduktów i produktów w tym segmencie rynku. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport
i składowanie w przemyśle rolno – spożywczym.

Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • zarządzania procesami logistycznymi w przemyśle,
 • sterowania przepływem materiałów w fazie zaopatrzenia, produkcji,
 • prognozowania sprzedaży i obsługi klienta,
 • kierowania działem logistyki i sprzedaży w przemyśle.

 

Towaroznawstwo produktów mleczarskich i przetwórstwo mleka

Produkcja mleka jest w Polsce jedną z ważniejszych gałęzi produkcji rolniczej. Przetwórstwo mleczarskie jest specyficzną branżą należącą do gałęzi przemysłu przetwórstwa rolno spożywczego. Specyfika tej gałęzi wynika z faktu, że w całym procesie produkcyjnym spotykamy się z surowcami, lub półfabrykatami, a następnie wyrobami o krótkim okresie przydatności użytkowej. Mleko pozyskiwane jest od krów, owiec i kóz, które hodowane są w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję towarową. Program dotyczy zagadnień związanych z oceną właściwości fizykochemicznych mleka, jego jakości higienicznej oraz z kierunkami jego przetwarzania. Obejmuje też ocenę jakości wytworzonych produktów mleczarskich pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności w zakresie:

 • regulacji prawnych dotyczących przetwórstwa mleczarskiego,
 • podstawowych procesów technologicznych stosowanych w przetwórstwie mleka,
 • oceny towaroznawczej mleka spożywczego, innych przetworów mlecznych, produktów pomocniczych oraz czynników technologicznych wpływających na ich jakość,
 • oceny jakości mleka i jego przydatność do przetwórstwa, jak również umiejętności wykrycia najczęstszych zafałszowań mleka oraz metod ich identyfikacji,
 • oceny poprawności oznakowań przetworów mleczarskich.

Zapisz się na kierunek Towaroznawstwo

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022