Towaroznawstwo I stopnia (inżynierskie)

3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera) Towaroznawstwo
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Kierunek interdyscyplinarny

Specjalności:

 1. Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
 2. Towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii
 3. Handel i obsługa celna
 4. Logistyka w przemyśle rolno–spożywczym

Charakterystyka
Studia na kierunku Towaroznawstwo przygotowują specjalistów z zakresu: towaroznawstwa i zarządzana jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Specjalistów posiadających umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolnopomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
Profil specjalności towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości produktów rolno-spożywczych i uwzględnia następujące przedmioty: higiena żywności, kształtowanie jakości produktów rolnych, podstawy biotechnologii, analiza sensoryczna. Absolwenci tej specjalności stają się specjalistami, znajdującymi zatrudnienie:

 • jako towaroznawcy lub menedżerowie w przedsiębiorstwach branży spożywczej
 • w oddziałach kontroli towarowo-celnej
 • w placówkach zajmujących się projektowaniem
 • ochroną i kontrolą jakości
 • opracowywaniem standardów i atestacją wyrobów

Towaroznawstwo w gastronomii i turystyce
Plan studiów specjalności uwzględnia m.in. następujące przedmioty: agroturystyka, podstawy żywienia człowieka, hotelarstwo, aparatura zakładów gastronomicznych. Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności w zakresie:

 • projektowania i organizacji przedsiębiorstw hotelarskich
 • techniki i technologii w organizacji usług gastronomicznych
 • kształtowania jakości usług turystyczno-hotelarskich
 • nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami i klientami
 • stosowania różnych metod i technik marketingowych w turystyce
 • pełnienia funkcji kierowniczych lub reprezentacyjnych w hotelarstwie i gastronomii.

Handel i obsługa celna
Specjalność ta przygotowuje specjalistów – towaroznawców w zakresie organizacji przedsięwzięć handlowych i obsługi celnej. Plan studiów uwzględnia m.in. następujące przedmioty: logistyka, gospodarka magazynowa, ocena jakości towarów i usług, merchandising, technika i wyposażenie obiektów handlowych i usługowych. Absolwenci  kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • planowania i organizacji przedsiębiorstw handlowych
 • transportu i logistyki w procesach dystrybucji i magazynowania produktów
 • współpracy transgranicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • procedur celnych
 • stosowania metod i technik marketingowych w handlu
 • kierowania jednostkami obrotu towarowego

 

Logistyka w przemyśle rolno–spożywczym

W przemyśle rolno – spożywczym logistyka jest jednym z najważniejszych ogniw, które pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania w tym surowców, półproduktów i produktów w tym segmencie rynku. W dobie kryzysu, kiedy konsumenci oszczędzają i uważniej wydają swoje pieniądze, możliwość zaoferowania im towaru w korzystniejszej cenie może być ważnym atutem w konfrontacji z konkurencją. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie w przemyśle rolno – spożywczym.

Absolwenci kończący studia na tej specjalności posiadają umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • zarządzania procesami logistycznymi w przemyśle rolno – spożywczym
 • sterowania przepływem materiałów w fazie zaopatrzenia, produkcji
 • prognozowania sprzedaży i obsługi klienta
 • kierowania działem logistyki i sprzedaży w przemyśle rolno – spożywczym

Zapisz się na kierunek Towaroznawstwo

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021