Pielęgniarstwo I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (kończą się uzyskaniem stopnia licencjata pielęgniarstwa) – studia 6 semestralne
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Studia I stopnia (pomostowe) (kończą się uzyskaniem stopnia licencjata pielęgniarstwa)

Tryb: niestacjonarny

  • Ścieżka A – studia 2 semestralne lub 1150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
  • Ścieżka B – studia 3 semestralne lub 2410 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
  • Ścieżka C – studia 2 semestralne lub 1984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

Charakterystyka
Studia na Wydziale Medycznym dają absolwentom wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwenci zdobywają umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i  zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i indywidualnej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowywani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zapisz się na kierunek Pielęgniarstwo

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020