Pedagogika

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy nauczyciela nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.

W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy  innowacyjnymi metodami w klasach I – III szkoły podstawowej, przedszkolach, w punktach i oddziałach przedszkolnych oraz innych placówkach zajmujących się edukacją wczesnoszkolną.

 Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III szkoły podstawowej i placówek wychowania przedszkolnego;
  • diagnozowania i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych;
  • rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci;
  • prowadzenia współpracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z rodzicami i opiekunami.

 Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

  • nauczyciele nauczania początkowego;
  • nauczyciel e w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych;
  • nauczyciele w punktach wychowania przedszkolnego oraz innych tego typu placówkach oświatowych;
  • stanowiska pracy związane z opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym w różnych ośrodkach i instytucjach;
  • stanowiska nauczyciela nauczania początkowego w placówkach służby zdrowia, w których czasowo przebywają dzieci w wieku wczesnoszkolnym (szpital, sanatorium).

Więcej informacji o kierunku Pedagogika.

Zapisz się na kierunek Pedagogika

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018