Multimedia i grafika użytkowa

kierunek w organizacji

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Kierunek Multimedia i grafika użytkowa zapewnia wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu informatyki, grafiki i multimediów. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych technik graficznych i multimedialnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach powiązanych z mediami, reklamą i szkolnictwem. Pozna aspekty techniczne i społeczne systemów multimedialnych, aplikacji mediów cyfrowych, grafikę komputerową, animację oraz rzeczywistość wirtualną.  Program kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania poprawnych merytorycznie, zgodnych z prawem i samodzielnych decyzji.

Celem studiów na kierunku Multimedia i grafika użytkowa jest wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych i serwisów internetowych, projektowaniem materiałów reklamowych i wizualizacji multimedialnych oraz kreowaniem elementów identyfikacji wizualnej, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie aplikacji mediów cyfrowych, drukowanych i grafiki reklamowej, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i programowania aplikacji komputerowych, modelowania obiektów 3D, projektowania wirtualnych form przestrzennych,  przygotowanie do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu multimediów i grafiki użytkowej w przemyśle i usługach,  zapoznanie z aspektami finansowymi, marketingowymi i prawnymi związanymi z wykonywaniem zawodu grafika i projektanta multimediów, nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w zakresie użytkowania oprogramowania stosowanego w usługach i przemyśle.

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Multimedia i grafika użytkowa, przygotowany będzie do:

  • pracy w agencjach reklamowych, domach medialnych i firmach marketingowych,
  • pracy w przedsiębiorstwa produkcyjnych, handlowych i informatycznych, w których wymagane są umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, projektowania i modelowania obiektów 2 i 3 D, wzornictwa przemysłowego,
  • pracy w nowoczesnych firmach internetowych, startupach, przemyśle rozrywkowym i instytucjach zajmujących się kreowaniem wizerunku,
  • pracy w drukarniach, firmach poligraficznych i zajmujących się tworzeniem grafik,
  • podjęcia pracy w zawodzie projektanta serwisów internetowych oraz gier komputerowych,
  • pracy na stanowiskach specjalisty ds. multimediów, projektanta informatycznych systemów multimedialnych,
  • podjęcia własnej działalności gospodarczej w charakterze grafika komputerowego, webdesignera lub webmastera.

Zapisz się na kierunek Multimedia i grafika użytkowa

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021