Informatyka I stopnia (inżynierskie)

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów kierunku Informatyka to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwarty na zmieniające się realia dzisiejszego świata, wyposażony – obok wiedzy objętej programem studiów – w umiejętności pozwalające mu na samodzielne poszukiwania rozwiązać i pojawiających się w trakcie pracy problemów. Potrafi sprostać takim zadaniom, jak projektowanie, programowanie, wdrażanie, zarządzanie i konserwacja systemów informatycznych, baz danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, systemów przetwarzania informacji oraz użytkowania i administrowania wybranymi systemami zarządzania.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: programista, administrator systemów informatycznych w przemyśle, administracji publicznej, bankowości a także przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności w zakresie usług informatycznych. W trakcie pracy zawodowej niejednokrotnie zmuszony będzie dostosowywać się do warunków i wymogów ewoluującego rynku pracy, w czym pomoże mu zdobyta w czasie studiów wiedza, obejmująca w podstawowym zakresie informacje z dziedzin należących do szeroko rozumianej informatyki, jak również umiejętność samodzielnego jej poszerzania i pogłębiania. Ważnym składnikiem wykształcenia specjalisty w tej dziedzinie jest znajomość języka angielskiego, będącego dziś podstawowym i powszechnie już stosowanym językiem komunikacji medialnej, ale również językiem, w którym tworzona jest większość oprogramowania i dokumentacji technicznej.
Absolwent studiów kierunku Informatyka jest świadomy i przekonany o konieczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Dokonuje tego podczas studiów jak i po ich zakończeniu zdobywając cenne Certyfikaty, Akademii funkcjonujących na Uczelni. Nieobce mu są etyczne jak ekonomiczno – prawne aspekty wykonywania zawodu, co jest niezwykle istotne dla odpowiedzialnego pełnienia ważnych funkcji, pracy na wysokich stanowiskach, czy podejmowania dobrych decyzji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zapisz się na kierunek Informatyka

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018