Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Pozna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zrachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony. Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie).

Specjalność: Kryminologia i kryminalistyka

Studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka przeznaczone są dla osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz przeciwdziałaniem przestępczości. Specjalność została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa oraz znalezieniem zatrudnienia w stabilnych warunkach administracji publicznej.

Absolwenci specjalności zdobędą nie tylko umiejętności i wiedzę, ale też realną perspektywę pozwalającą im na wykazywanie się praktycznym podejściem do wykonywanych zadań. Dzięki zajęciom z wybitnymi praktykami z ogromnym doświadczeniem będą w stanie dostrzegać praktyczne możliwości zastosowania zdobytej przez siebie wiedzy.

Zapisz się na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018