Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku

W dniu 27.11.2017 roku studenci VII Semestru, studiów stacjonarnych o specjalizacji – doradztwo rolne na kierunku Rolnictwo Wyższej  szkoły Agrobiznesu w Łomży, odwiedzili Państwowy Instytut Badawczy w Białymstoku, w której pracuje dr. Piotr Kaczyński prowadzący  przedmiot „Monitoring Środowiska Rolniczego z Podstawami Toksykologii”.

Instytut Ochrony Roślin w Białymstoku jest jedyną placówką naukowo-badawczą w regionie północno-wschodniej Polski   prowadzącą badania naukowe i współpracującą z sektorem gospodarczym. Studenci dowiedzieli się o istocie funkcjonowania instytutu, czyli o zachowaniu szeroko pojętego bezpieczeństwa producentów i konsumentów żywności. Zadania podejmowane w jednostce naukowo-badawczej obejmują głównie problematykę stosowania środków ochrony roślin, bezpośrednio w uprawach i plantacjach oraz wynikające z tego tytułu zagrożeniem skażenia ich pozostałościami płodów i produktów spożywczych.

Pracownicy instytutu badawczego opowiedzieli studentom o metodach badań  m.in.:

  • Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-MS/MS i LC-MS/MS. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-ECD/NPD.
  • Oznaczanie pozostałości glifosatu i jego metabolitów AMPA
    oraz etefonu i glufosynatu techniką LC-MS/MS.
  • Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin z grupy fenoksykwasów techniką LC-MS/MS.
  • Oznaczanie pozostałości ditiokarbaminianów techniką spektrofotometryczną.
  • Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślintechniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży mieli okazję z zapoznaniem się metod wykrywania pestycydów, jest to długi i złożony proces, a także sami uczestniczyli w badaniach. Na koniec pobytu w instytucie uczestniczyli w krótkim wykładzie, o tym jak   przeprowadzane są badania na poletkach i jak pracownicy się do nich przygotowują.