ZAPRASZAMY NA

KURS PRZYGOTOWAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I MONTAŻU

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

(uzyskanie uprawnień do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV (montaż, eksploatacja, naprawa) dla instalatorów PV)

 

Informacje ogólne:

Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi, a w  szczególności: projektowaniem, montażem oraz praktycznymi zagadnieniami z zakresu instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Po zakończeniu kursu będzie można zdobyć niezbędne uprawnienia – kwalifikacje uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV (tzw. SEP). Są one niezbędne dla osób fizycznych i firm zajmujących się fotowoltaiką do praktycznego wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Kurs skierowany jest w szczególności do studentów kierunków technicznych: energetyki, elektroenergetyki, elektrotechniki, OZE, optoelektroniki, elektroniki i telekomunikacji, ochrony środowiska czy też instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych. Z uwagi na przedstawione w kursie praktyczne treści, zdobyta tam wiedza będzie również użyteczna dla projektantów instalacji, instalatorów i przedsiębiorców z branży fotowoltaicznej, przedstawicieli jednostek samorządowych realizujących takie inwestycje czy też inwestorów prywatnych. Kurs podzielony jest na trzy niezależne moduły:

 1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki PV (w tym bhp przy pracach elektrycznych).
 2. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
 • Budowa i montaż instalacji PV.

Moduł I kończy się egzaminem na kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu i potwierdzenia danych przez pracownika Uczelni);
 • podanie, kwestionariusz osobowy i oświadczenie;
 • dowód opłaty uczestnictwa w kursie (moduły I,II,III lub łącznie);
 • inne dokumenty wymagane do zdobycia danego certyfikatu – późniejszy etap.

Uczestnik kursu ma pokrywane koszty:

 • zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w modułach;
 • materiałów szkoleniowych;
 • dostępu do laboratoriów i pracowni komputerowych;
 • dostępu do oprogramowania CAD BLueSOL.

W przypadku przystąpienia do egzaminów uczestnik pokrywa dodatkowo koszt:

Egzamin na kwalifikacje do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV (montaż, eksploatacja, naprawa) – (10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, w 2020 – 260 zł)

Wymiar godzin: 80;

Czas trwania: do 2 tygodni (2×4 dni) lub 1 miesiąca – 4 zjazdy 2-dniowe (sobota-niedziela)

Koszt:

Cena za wszystkie moduły: 1400zł brutto, cena za jeden moduł: 600zł brutto

Szczegóły:

https://wsa.edu.pl/project/studia-podyplomowe-kursy-i-szkolenia/

 

Rekrutacja trwa do 24.01.2021.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w:

Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża, ul. Studencka 19, lub telefonicznie: (86) 216-94-97, www.wsa.edu.pl