ZAPROSZENIE

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

oraz

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

na Konferencję – Inicjatywa Białkowa COBORU, która odbędzie się

15 grudnia 2018r. o godz. 10:00
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Program:
10:00 – Rejestracja uczestników
10:20 – Przywitanie gości – dr inż. Bronisław F. Puczel,

10:30 – 11:10 – Prezentacja wyników roślin bobowatych i soi w woj. podlaskim – dr inż. Bronisław F. Puczel
11:10-11:40 – „Rola roślin bobowatych w żywieniu zwierząt” – prof. dr hab. Jan Miciński
11:40-12:20 „Aktualizacja zmian w stadzie z zastosowaniem Portalu IRZ plus” – przedstawiciel POR ARiMR w Łomży
12:20-14:20 – Panel dyskusyjny

Konferencję współorganizuje ARMIR Podlaski Oddział Regionalny.