ZAPROSZENIE

Zapraszamy Państwa do udziału, w objętej patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencji:

Informatyka w rolnictwie
Łomża, 16 stycznia 2020

Nowoczesne technologie IT są stale rozwijane i stosowane różnorodnych dziedzinach aktywności współczesnego człowieka oraz gałęziach gospodarki, które trudno by z IT kojarzyć. Niewątpliwym przykładem, często pionierskich zastosowań technologii IT, jest rolnictwo. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy optymalizacji nakładów pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędne jest połączenie wiedzy rolniczej ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych wspartych rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w nowoczesnych technologiach sadowniczych, uprawy roślin czy hodowli. Organizowana konferencja umożliwi prezentację oraz połączenie wiedzy naukowej i praktycznej przez specjalistów z zakresu informatyki prowadzących badania i działalność dydaktyczną oraz specjalistów z zakresu informatyki stosowanej dostarczających rozwiązania wspierane przez informatykę dla szeroko rozumianej branży rolniczej dla najbardziej zainteresowanych czyli rolników z makroregionu północno-wschodniego. Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.
W czasie konferencji chcemy poruszyć zagadnienia związane z:

  • najnowszymi technologiami stosowanymi w rolnictwie precyzyjnym,
  • prezentacją e-usług dostępnych w Internecie dla rolników oraz Internetem rzeczy,
  • podnoszeniem poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie.

Konferencję kierujemy do rolników, osób zajmujących się pracą w rolnictwie a więc osób bezpośrednio zainteresowanych wykorzystaniem i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań zmierzających do optymalizacji wykorzystania środków produkcji i poprawy opłacalności działalności rolniczej.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Łomży, w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19. Zaczynamy o godz. 10:00, rejestracja uczestników od godz. 9:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału z podaniem liczby osób na maila:cwalina.krzysztof@gmail.com lub
telefonicznie nr tel. 697183013 w celu zapewnienia cateringu.
Udział konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w konferencji

Program konferencji