W dniu 07.11.2019 r. studenci V semestru Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w ramach przedmiotu Herbologia uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Ochrony Roślin PIB w Białymstoku. Studenci zostali zapoznani z zadaniami realizowanymi przez jedyną placówkę naukowo-badawczą w rejonie północno wschodniej Polsce, która współpracuje z sektorem gospodarczym. W trakcie pobytu studenci mogli zapoznać się i zobaczyć najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową  znajdującą się w laboratorium, którym jednym z głównych zadań jest eliminacja wszelkich zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności. Po przejściu do Państwowego Instytutu Badań i wysłuchaniu obszernej informacji o zadaniach Pracowni Doświadczalnictwa Odmianowego, również w tej pracowni studenci zostali poinformowani o badaniach wykonywanych przez PDP, które obejmują ocenę skuteczności zwalczania lub ograniczania chwastów jak również weryfikację fitotoksyczności analizowanych środków ochrony roślin.

W imieniu wszystkich studentów składamy serdeczne podziękowania Kierownikowi  Laboratorium Panu dr. habil. Piotrowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim Paniom z Laboratorium IOR  i Panom z Pracowni Doświadczalnictwa Odmianowego za życzliwość i przekazanie ogromnej wiedzy. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy zobaczyć jak w praktyce wyglądają nowoczesne metody badań.