Informacja dot. realizacji praktyk dla studentów VII sem rok akademickim 2017/18, w zakresie produkcji pasz przemysłowych na terenie Wytwórni Pasz Grupa Agrocentrum sp. zoo w Grajewie.

W praktycznych zajęciach w wytwórni pasz wzięli udział studenci VII semestru studiów niestacjonarnych oraz studiów stacjonarnych z Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego WSA Łomża. Studenci zapoznali się praktycznie z linią technologii produkcji mieszanek paszowych dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Dokonana została także prezentacja systemów zarządzania jakością produkcji które spełniają wymagania obowiązujących standardów jakościowych produktów oraz bezpieczeństwa zdrowotnego gotowych wyrobów przeznaczonych do żywienia zwierząt w ramach UE. Dla zapewnienia wymaganej wysokiej jakości wyrobów w wytwórni zastosowaną nowoczesną linie technologii produkcji oraz systemy zarządzania jakością HACCP, ISO 900, ISO 22000:2005 oraz system QS (Qualitat und Sicherheit) „Jakość i Gwarancja”. Przedstawiona została również informacja na temat planów rozwojowych zakładu, systemów zarządzania jakością produkcji oraz obowiązujących zasad dystrybucji gotowych wyrobów. Warto nadmienić, że Wytwórnia Pasz w Grajewie należy do najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce o dużej skali produkcji (> 20 tyś. ton gotowych wyrobów miesięcznie). Nowoczesna linia produkcji, innowacyjne technologie i urządzenia gwarantują wysoką jakość pozyskiwanych wyrobów. Zajęcia przeprowadzono przy współudziale dyrektora wytwórni Dariusza Lemańskego, głównego technologa Eugeniusz Zagroby oraz dyrektora ds. Sprzedaży Piotra Szybińskiego. Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz cenną merytoryczna charakterystykę zakładu zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. W końcowej części zajęć studenci z dużym zainteresowaniem zadawali pytania i prosili o dodatkowe informacje odnośnie najnowszego asortymentu wyrobów wytwórni przeznaczonych do żywienia bydła mlecznego.
Za umożliwienie przeprowadzenia zajęć z zakresu produkcji pasz przemysłowych w Wytwórni Pasz w Grajewie Grupa Agrocentrum sp. z o.o. uczelenia wyraża serdeczne podziękowania kierownictwu przedsiębiorstwa Agrocentrum Prezesowi Adamowi Pietruszyńskim oraz Stanisławowi Pietruszyńskiemu. Równocześnie szczególne podziękowania przekazujemy mgr inż. Dariuszowi Lemańskiemu, mgr. inż. Eugeniuszowi Zagrobie oraz mgr inż. Piotrowi Szybińskiemu, za bezpośrednie zaangażowanie i udzielone interesujących informacje w zakresie technologii produkcji mieszanek paszowych.
Na podkreślenie zasługuje bardzo owocna wieloletnia już Współpraca uczelni z firmą Grupa Agrocentrum sp. z o o w tym z Wytwórnią Pasz w Grajewie, która przyczynia się poszerzeniu specjalistycznej i praktycznej wiedzy studentów.

Dariusz S. Minakowski
Prorektor ds. Badań i Wdrożeń