III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017
Bezpieczeństwo Informacji
Łomża, 24 kwietnia 2017

Konferencja jest w całości poświęcona aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ środowisko teleinformatyczne odgrywa znaczącą rolę w każdej organizacji.

Podczas konferencji chcemy zwrócić szczególną uwagę na aspekty prawne ochrony danych osobowych. Jest to związane ze zmianami opublikowanymi 4 maja 2016 roku w ochronie danych osobowych składające się z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., która na Administratorów Systemów Informatycznych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nakłada szereg nowych obowiązków.

Konferencję patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który rozpocznie część prawną.

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło konferencję Patronatem Merytorycznym.

Konferencję kierujemy do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, informatyków, administratorów systemów informatycznych, kierowników jednostek JST, edukacji oraz przedsiębiorców. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorem Podlaskiej Konferencji Informatycznej jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży.

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku w Łomży, w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (Nowa Aula).

 

Strona konferencji: http://pki2017.pti.lomza.pl/