grudnia w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Od godz 11:30 trwała rejestracja uczestników, którzy przybyli na zmagania wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami. Do II Etapu Olimpiady przystąpiło 35 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego. W imieniu Rektora WSA w Łomży prof. nadzw. dr hab. Romana Englerta uczestników przywitał Prorektor dr inż. Andrzej Borusiewicz.

Od godz 12:00 wszyscy uczniowie rozpoczęli zmagania z testem wiedzy, który obejmował zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, obronności i terroryzmu. Test składał się z 40 pytań zamkniętych a na jego rozwiązanie przeznaczona była 1 godzina. Po zakończeniu rozwiązywania testu wszyscy udali się na obiad i na zwiedzanie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. O godz. 14:00 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Pierwszych 10-ciu uczestników zakwalifikowało się do III Etapu Olimpiady, który odbędzie się w marcu 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Test w naszym województwie najlepiej napisali :

  1. Daniel Cieśluk
  2. Mateusz Maciej Bociuk
  3. Izabela Śliwińska
  4. Karolina Budnik
  5. Patrycja Jasińska
  6. Angelika Biańkowska
  7. Artur Jelski
  8. Alicja Niebrzydowska
  9. Dominika Sutuła
  10. Natalia Wiśniewska

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy a ich opiekunowie-podziękowania. Najlepsza trójka z rąk Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSA w Łomży dr Mariusza Kuryłowicza odebrała nagrody rzeczowe.

W skład Komisji Okręgowej wchodzili: dr Piotr Baczar – przewodniczący, dr Mariusz Kuryłowicz – zastępca przewodniczącego, dr Wiesław Zawadzki – członek oraz Monika Dąbrowska – sekretarz.