W dniu 01.12.2018 r. studenci studiów II stopnia na kierunku rolnictwo, w ramach przemiotu „Gospodarka odpadami i ściekami”, zapoznali się z działalnością Oczyszczalni ścieków w Łomży. Studenci byli szczególnie zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w Zakładzie w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży Sp. z o.o. Panu Mariuszowi Konopka za umożliwienie wizyty oraz Panu Krzysztofowi Milewskiemu za ciekawe zaprezentowanie Zakładu.