Studenci II semestru studiów II stopnia kierunku Rolnictwo, w dniu 14.12.2019 r.  w ramach przedmiotu „Gospodarka odpadami i ściekami”, prowadzonego przez dr. inż. Mariusza Brzezińskiego uczestniczyli w zajęciach praktycznych na Oczyszczalni Ścieków w Łomży. Uczestnicy zajęć zapoznali się z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków a w szczególności z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi do termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Zarządu MPWiK Sp z o.o. Mariuszowi Konopka za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie Zakładu.