W ramach programu Erasmus + gościmy w naszej uczelni  pracowników Litewskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych- Vilniaus Kolegija.  Istotną kwestią jest to, iż od kilku już lat nasze uczelnie współpracują na zasadach partnerskiej umowy.  Celem wizyty jest wzmocnienie więzi pomiędzy naszymi uczelniami oraz  omówienie planu dalszej współpracy.

Mamy nadzieję, że spotkanie z Władzami WSA zaowocuje już wkrótce wzajemnymi wymianami Studentów oraz Pracowników.