FUNDACJA INSTYTUT INICJATYW PARTNERSKICH NA RZECZ INNOWACJI z siedzibą w Olsztynie

zaprasza  do udziału w KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ REZULTATY PROJEKTU realizowanego w ramach operacji KSOW pt.

„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ GIS NA POTRZEBY INNOWACYJNEJ PRAKTYKI ROLNICZEJ.”

CELEM KONFERENCJI JEST

Podsumowanie działań operacji KSOW w tym prezentacja założeń
funkcjonalnych platformy internetowej w formule e-learning z komponentem
GIS.
Wykorzystanie platformy umożliwi poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie odesłanie go do 19 października 2018 r. na adres:

biuro@innplus.org.pl
Z UWAGI NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC PIERWSZEŃSTWO W ZAKWALIFIKOWANIU
SIĘ DO UDZIAŁU W KONFERENCJI BĘDĄ MIAŁY OSOBY DO 35 ROKU ŻYCIA.

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Tomasz Dusza, tel. +48 606 445 225, adres email: tdusza@innplus.org.pl

Ramowy program konferencji

Karta zgłoszenia