W dniu 10 kwietnia 2019 roku studenci  II semestru kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w ramach przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych wyjechali do Białegostoku.

            Tam na początku odwiedzili Podlaski Urząd Wojewódzki, gdzie bardzo rzeczowo została im przedstawiona przez pracowników wskazanego urzędu problematyka etyki w służbie cywilnej w odniesieniu do konkretnych przykładów. Studenci zapoznali się z przygotowanymi casusami i sami wskazywali  rozwiązania w odniesieniu do realnych sytuacji.

            Następnym punktem zajęć było zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej. Funkcjonariuszy Służby Więziennej w przystępny sposób przedstawili charakter i specyfikę zadań realizowanych przez nich samych. Dużym przeżyciem dla studentów była możliwość zobaczenia warunków życia osadzonych w zakładzie.

            W drodze powrotnej do Łomży ostatnim punktem wyjazdu było miejsce pamięci na Górze Strękowej – symbolu heroicznej walki polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku.