Szanowni Państwo,

 Z uwagi na uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży funkcjonalności elektronicznego indeksu prosimy o bieżącą weryfikację ocen, wystawianych przez nauczycieli akademickich. Oceny można sprawdzać na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni w zakładce Oceny oraz Elektroniczny Indeks.

W celu sprawnego przebiegu weryfikacji wystawionych ocen prosimy o zapoznanie się z nimi w ciągu 7 dni od terminu egzaminu/zaliczenia. Po upływie 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia uwagi nie będą uwzględniane.

Jednocześnie informujemy, że bez wpisanych ocen z wszystkich przedmiotów do systemu nie będzie możliwa kwalifikacja na następny semestr.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia, proszę zgłosić się do Recepcji Uczelni, Dziekanatu, ostatecznie do Dziekana Wydziału.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej oraz szybkie reagowanie na wiadomości otrzymywane od studentów dotyczące ocen wpisywanych w WU.

Z poważaniem
Prorektor ds. dydaktyki
dr inż. Andrzej Borusiewicz