Studia Podyplomowe w Drohiczynie

Przewiń w dół

Studia Podyplomowe
w Drohiczynie

Akademia zarządzania energią w JST
2 semestry, opłata 3100zł (wraz z wpisowym, istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Akademia-zarządzania-energią-w-JST (19.9 KiB)

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji 
2 semestry, opłata 3100zł  (wraz z wpisowym, istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Ochrona-danych-osobowych-i-bezpieczeństwo-infromacji (17.9 KiB)

Rolnictwo 
2 semestry, opłata 3100zł  (wraz z wpisowym, istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Rolnictwo (548.7 KiB)

Terapia zajęciowa z arteterapią
3 semestry, opłata 4500zł (wraz z wpisowym, istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Terapia zajęciowa (17.8 KiB)

Dofinansowanie

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

  • mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
  • pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  • kwestionariusz osobowy i oświadczenie
  • Dwie fotografie (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35 x 45 mm)
  • Dowód opłaty wpisowego o 600 zł (studia podyplomowe) płatne w kasie Uczelni lub przelewem na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu ul. Studencka 19, 18¬402 Łomża nr konta: 43 1020 1332 0000 1702 0667 9080
  • Kserokopia dowodu osobistego (strony: 1 i 2)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Niezbędne dokumenty:

 Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są
w Punkcie Rekrutacyjnym
w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej
w Drohiczynie
ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn
Centrala Ośrodka: tel. 85 6558 323
fax 85 6558 323

Koordynator Punktu Zamiejscowego
mgr Bożena Chrząstowska
Pełnomocnik Rektora WSA
tel. 661 065 653
studia.wsa@o2.pl
www.wsa.edu.pl/drohiczyn


 

Rusocin