Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu “Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

Orzeczenie o niepełnosprawności;

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Znajdź Pomocal.
Rzeczypospolitej 2/U
2,
02
972 Warszawa,
Polska
email: absolwent@znajdzpomoc.pl
tel:
577 912 888lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.Liczba miejsc jest ograniczona zadzwoń do nas już dziś!Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stroniehttps://znajdzpomoc.pl/inneprojekty/absolwent/

Ogłoszenie