Wyróżnienie to jest docenieniem wkładu w promowanie i rozwój rolnictwa oraz firm działających w branży rolniczej i rolno-spożywczej. Uroczysta gala odbyła się 29.07.2021 w Pałacu Belwederskim, gdzie wyróżniony w kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2020 otrzymał szablę oficerską oraz dyplom od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. Wcześniej został także uhonorowany w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii listem gratulacyjnym od wicepremiera Jarosława Gowina z okazji 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorcy RP 2020.

Jednocześnie gratulujemy Annie i Piotrowi Jankowskim właścicielom firmy INTER-TECH z Zambrowa oraz Ryszardowi Kułaga i Mirosławowi Pietrusewicz Prezesowi i Wiceprezesowi zarządu Centrali Nasiennej w Kielcach uzyskania tytułu Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2020.

Konkurs Agroprzedsiębiorca RP ma na celu wyłonienie i wyróżnienie ludzi oraz przedsiębiorstw szczególnie zasłużonych dla polskiego rolnictwa i agrobiznesu w czterech kategoriach: Agroprzedsiębiorca Wszechczasów RP, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP.

Ponadto konkurs ma za zadanie promowanie wartości etycznych i profesjonalnych niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego – wizji, odwagi i konsekwencji w jej realizacji oraz wysokiej fachowości. Nagroda jest także podkreśleniem roli, jaką w polskiej gospodarce odgrywają wizjonerzy biznesu – ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Ci, którzy swoim dorobkiem, rozwojem inwestycjami promują w życiu publicznym wzorce polskiej kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i zawodowych. Promowanie rozwoju polskiego biznesu, rozwoju opartego na innowacyjnych technologiach w fuzji z naukowcami, reprezentantami szkół wyższych.

Konkurs Agroprzedsiębiorca RP organizowany jest przez redakcję magazynu ,,Ludzie Przedsiębiorczy Agro’’ we współpracy ze Stowarzyszeniem Agro Biznes Klub.

Gratulacje oraz wielu sukcesów zawodowych
życzy J.M. Rektor oraz cała społeczność akademicka.