Podczas inauguracji roku akademickiego na Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach (największej Uczelni Rolniczej na Białorusi) w dniu 2 września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach Rektorowi Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Romanowi Englerowi prof. WSA.

W ponad 185-cio letniej historii Uczelni jest to trzeci Polak z tym największym wyróżnieniem. Wcześniej otrzymali je prof. dr hab. Zdzisław Kawecki UWM Olsztyn oraz prof. dr hab. Edmund Kamiński ITP Falenty.

Podczas uroczystości laudację wygłosił Rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Gorkach, prof. Vitali Velikanau podkreślając wkład Rektora w rozwój współpracy polsko – białoruskiej i zasługi w kształceniu praktycznym studentów z Białorusi w Polsce. Otwartość Rektora na współpracę naukową i organizacyjną, która jest realizowana przez uczelnie od ponad 22 lat skłoniła władze Akademii do uhonorowania Profesora Englera – podkreślił Rektor Akademii.

JM Rektor Roman Engler jest twórcą pierwszej niepublicznej uczelni w Łomży, pierwszej uczelni niepublicznej, która kształci na kierunku rolnictwo w Polsce.

Autorem patentu dotyczącego wykorzystania siary krów do produkcji jogurtów, pomysłodawcą wielu działań naukowych realizowanych przez WSA we współpracy z białoruską uczelnią.

Społeczność Akademicka WSA w Łomży serdecznie gratuluje JM Rektorowi tak znamienitego i najważniejszego wyróżnienia akademickiego doceniającego jego wkład w rozwój szkolnictwa wyższego.