DOSTĘPNI 2.0 – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU
WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY
POWR.03.05.00-00-A043/19-00

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży informuje, że od miesiąca stycznia 2020 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą

,,DOSTĘPNI 2.0 – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży”.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie w Wyższej Szkole Agrobiznesu  w Łomży trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie przez uczelnię likwidacji barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w procesie edukacji na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów edukacyjnych modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (KD3) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 (KD6).

Projekt obejmie wsparciem bezpośrednim uczelnię, kadrę zarządzająca, dydaktyczną i administracyjną uczelni. Odbiorcami ostatecznymi, którzy skorzystają ze zmian wprowadzonych w wyniku realizacji projektu są studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących zadań w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży:

  1. poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej (m.in. powołany zostanie pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami),
  2. poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury (m.in. dostosowane zostaną toalety, wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  3. poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszaru technologii wspierających organizacyjnej (m.in. dostosowana zostanie strona internetowa uczelni do wymogów WCAG 2.0, wdrożona zostanie podstrona internetowa pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami),
  4. poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur (m.in. wprowadzone lub zaktualizowane zostaną regulacje, procedury w zakresie ich dostępności dla osób z niepełno sprawnościami),
  5. poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi       niepełnosprawnościami (m.in. opracowana zostanie ankieta rekrutacyjna do potrzeb osób z niepełno sprawnościami, wsparcie edukacyjne będzie realizowane przez konsultacje z psychologiem, wdrożone zostanie rozwiązanie w postaci wirtualnego asystenta uczelni),
  6. realizacja szkoleń podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności adresowana  do kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej (zostanie przeprowadzonych 7 typów szkoleń składających się z części teoretycznej  i praktycznej).

Regulaminu uczestnictwa w projekcie (do pobrania)
Formularza Rekrutacyjnego (do pobrania)

Z dniem  16.06.2020 roku nastąpiła zmiana Pełnomocnika Rektora ds. niepełnosprawnych – Panią Małgorzatę Frąszczak zastąpiła Pani Paulina Szadurska. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w ramach dyżurów.

Harmonogram dyżurów:

01.06.2020r.: (kontakt telefoniczny oraz mailowy) 8:00 – 16:00
02.06.2020r.: (kontakt telefoniczny oraz mailowy) 8:00 – 16:00
03.06.2020r.: (kontakt telefoniczny oraz mailowy) 8:00 – 16:00
06.06.2020r.: (kontakt telefoniczny oraz mailowy) 8:00 – 16:00
08.06.2020r.: (kontakt telefoniczny oraz mailowy) 8:00 – 16:00
13.06.2020r.: 8:00 – 14:00
15.06.2020r.: 8:00 – 16:00
17.06.2020r.: 8:00 – 16:00
20.06.2020r.: 8:00 – 16:00
22.06.2020r.: 8:00 – 16:00
27.06.2020r.: 8:00 – 14:00
NR TEL: 692 497 783
EMAIL: malgorzata.fraszczak@wsa.edu.pl

 


Harmonogram dyżurów specjalisty do spraw technologii wspierających.

14.07.2020r.: 09.00-13.00
31.07.2020r.: 15.00-17.00


e-mail: bartosz@wsa.edu.pl
Harmonogram dyżurów konsultanta edukacyjnego – mgr Agnieszki Czarneckiej, (pokój 202):  

02.06.2020r.: 08.00 -09.30
09.06.2020r.: 08.00 -09.30
16.06.2020r.: 08.00 -09.30
23.06.2020r.: 08.00 -09.30

e-mail: czarneckaa@interia.pl
tel:  509 951 190

Harmonogram dyżurów psychologa – mgr Piotr Pruszko. Psycholog przyjmuje w pokoju nr 202 w budynku WSA w Łomży przy ul. Studenckiej 19

Data Godziny
02.07.2020 18.00 – 20.00
03.07.2020 18.00 – 20.00
04.07.2020 10.00 – 14.00
05.07.2020 10.00 – 14.00
07.07.2020 18.00 – 20.00
08.07.2020 18.00 – 20.00
09.07.2020 18.00 – 20.00
11.07.2020 10.00 – 14.00
12.07.2020 10.00 – 14.00
15.07.2020 18.00 – 20.00
16.07.2020 18.00 – 20.00
18.07.2020 18.00 – 20.00
19.07.2020 18.00 – 20.00
25.07.2020 10.00 – 13.00
26.07.2020 10.00 – 13.00

 Psycholog Piotr Pruszko

Kontakt: Tel. 512-358-200
email: pruszkop@gmail.com

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

  • osobiście:

w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży przy ulicy Studenckiej 19 w pokoju nr 402, w godzinach 8.30 – 12.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki

  • telefonicznie tel. (86) 216 94 97 
  • poczta e-mail: dostepni2zero@wsa.edu.pl