Dostępni 2.0- Zespół w MS Teams

Nasza uczelnia chcąc w sposób jak najszerszy zapewnić pomoc studentom w aktualnej sytuacji epidemicznej podejmuje kolejne przedsięwzięcia w związku z realizacją projektu Dostępni 2.0-Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej szkoły Agrobiznesu w Łomży.
Już teraz za pośrednictwem platformy MS Teams dla wszystkich studentów uczelni został utworzony Zespół pod nazwą “Dostępni 2.0” za
pośrednictwem którego wszyscy studenci z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy u Pełnomocnika Rektora d/s osób z niepełnosprawnością, psychologa, konsultanta edukacyjnego czy informatyka. W formatce “zadania” wskazanego zespołu zostanie udostępniony wszystkimstudentom uczelni kwestionariusz ankiety-prosimy o jego wypełnienie.