W związku z wydanymi przez Ministra Edukacji i Nauki wytycznymi z dnia  05.11.2020r. w sprawie organizacji prac uczelni  wyższych, dyżury osób  pełniących w Projekcie Dostępni 2.0 funkcje Pełnomocnika rektora d/s  osób niepełnosprawnych,  psychologa, konsultanta edukacyjnego i  informatyka będą pełnione w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020  roku  wyłącznie w formie zdalnej tj. za pośrednictwem MS Teams, poczty  e-mail lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.