Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni (Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), w miesiącu kwietniu 2020 roku pełnione są dyżury przez Psychologa i Pełnomocnika Rektora d/s osób niepełnosprawnych w ramach realizacji Projektu “DOSTĘPNI 2.0”. Dyżury są prowadzone w formie kontaktu telefonicznego i drogą e-mail-ową. Dane kontaktowe do wymienionych osób zawarte są w zakładce “Projekty/DOSTĘPNI 2.0”.