Działając na podstawie § 8 Regulaminu Studiów
oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
zarządzam co następuje:

§1

  1. Wprowadzam w dniach 30.04.2016 oraz 02.05.2016 r. dla studentów „Dni Rektorskie”
  2. Zarządzam dni wolne 30.04.2016 i 02.05.2016 r. dla pracowników Uczelni

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełen tekst zarządzenia