Działając na podstawie § 8 Regulaminu Studiów oraz Statutu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, zarządzam co następuje:

§1

  1. Wprowadzam w dniach 24.03, 25.03, 26.03 oraz 29.03.2016 r. „Dni Rektorskie” dla studentów studiów stacjonarnych.
  2. Zarządzam dni wolne 24.03, 25.03, 26.03 oraz 29.03.2016 r. dla pracowników Uczelni do odpracowania okresie nie przekraczającym 30.06.2016 r. Dzień 30.03.2016 (środa) jest dniem pracującym.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełen tekst zarządzenia